รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6100061251
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
มายด์ อินเนอร์
MY INNER

ชื่อเครื่องสำอาง :

เพอร์ฟูม บอทเทิล
PERFUME BOTTLE
วันที่อนุญาต :
28/11/2561

วันที่หมดอายุ :

27/11/2564
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวกาย
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
น้ำหอม
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
บริษัท เอสซีจี แกรนด์ คอสเมติคส์ จำกัด
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
นาวสาวชลภัสสรณ์ ศิริเลิศพิมุกต์ (มาย อินเนอร์)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 30/23 หมู่ 2 ตำบล หน้าไม้ อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ 020022225
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010161000612511061017421C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้