รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6200006392
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
ซันเนส
SUNNESS

ชื่อเครื่องสำอาง :

ยู วี โพรเทคชั่น ครีม
UV PROTECTION CREAM
วันที่อนุญาต :
12/2/2562

วันที่หมดอายุ :

11/2/2565
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวหน้า
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
ป้องกันแสงแดด
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
บริษัท เอส พี คอสเมติค ดีไซน์ จำกัด
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
นางสาว คุณชฎา บูรณสมภพ
ที่ตั้ง :
เลขที่ 97/10 หมู่ 2 ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010162000063921361000181C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้