รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
อนุมัติ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6200015824
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
ด็อกเตอร์จิล
DR.JILL

ชื่อเครื่องสำอาง :

จี 5 เอสเซ้นส์ พลัส
G5 ESSENCE PLUS
วันที่อนุญาต :
11/4/2562

วันที่หมดอายุ :

10/4/2568
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวหน้า
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
บำรุงผิว
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
บริษัท ไบโอ แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
บริษัท ด็อกเตอร์จิล แลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 899/38 หมู่ 21 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0 2173 4542-3
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010162000158241056024071C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้