รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
ปิดกิจการ (21/6/2565)
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6200017450
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
ตรีชฎา
TREECHADA

ชื่อเครื่องสำอาง :

โกลด์ วอเตอร์ ไลท์ เอสเซ้นซ์
GOLD WATER LIGHT ESSENCE
วันที่อนุญาต :
26/4/2562

วันที่หมดอายุ :

25/4/2565
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวหน้า
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
บำรุงผิว
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่น หรือสเปรย์ (Spray)
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
บริษัท รอยัล ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
บริษัท ที แอนด์ อาร์ 999 จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 67/12 หมู่ 3 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 08 9711 5555
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010162000174501062041361C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้