รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
อนุมัติ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6200022434
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่รวมบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียวกันไม่สามารถแยกจำหน่ายได้
ชื่อการค้า :
บูเต้
BUTAE'

ชื่อเครื่องสำอาง :

เวลเวท อายชาโดว์ พาเลท
VELVET EYESHADOW PALETTE
วันที่อนุญาต :
5/6/2562

วันที่หมดอายุ :

4/6/2565
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
รอบดวงตา, รอบดวงตา, รอบดวงตา, รอบดวงตา, รอบดวงตา
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
ตกแต่ง
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
ที่ตั้ง :
เลขที่ 73/13 หมู่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม โทรศัพท์ 0 2441 0860
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010162000224341052004501C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้