รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
ยกเลิก (6/6/2565)
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6200031831
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
ออริซ่า
AURIZA

ชื่อเครื่องสำอาง :

ยาสีฟัน เนเชอรัล โททอล เอ็กแทรกซ์
NATURAL TOTAL EXTRACTS TOOTHPASTE
วันที่อนุญาต :
13/8/2562

วันที่หมดอายุ :

6/6/2565
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ช่องปากและฟัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
ยาสีฟัน
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
บริษัท เจ ที ซี โมเดิร์นเทรด จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 723 หมู่ 3 ซอย แพรกษา 3 ถนน พุทธรักษา ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0 2707 8585
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010162000318311052002501C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้