รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
11-1-6300003013
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
คลีโอ
CLIO

ชื่อเครื่องสำอาง :

เนล คัลเลอร์ ซีเอ็น5
NAIL COLOR CN5
วันที่อนุญาต :
27/1/2563

วันที่หมดอายุ :

26/1/2566
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
เล็บ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
ตกแต่ง
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
นางสาว นงลักษณ์ นันทศิริภูวดล
ที่ตั้ง :
เลขที่ 84/55 หมู่ 11 ซอย ธนสิทธิ์ ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0 2312 1178-81
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00011163000030131059030411C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้