รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
อนุมัติ
สถานะสถานที่ :
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
11-1-6300015701
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
เวก้า พลัส +
VEGA PLUS +

ชื่อเครื่องสำอาง :

แฮนด์ สเปรย์ แซนิไทซิ่ง
HAND SPRAY SANITIZING
วันที่อนุญาต :
25/3/2563

วันที่หมดอายุ :

24/3/2566
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวกาย
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท เวก้าเนเจอรัล จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 558 หมู่ 5 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-004-1738
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00011163000157011058049881C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้