รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
อนุมัติ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
12-1-6400045744
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
เอ็นเนเบลอ
ENABLER

ชื่อเครื่องสำอาง :

ไวท์ แอคติเวท เซรั่ม
WHITE ACTIVATE SERUM
วันที่อนุญาต :
29/11/2564

วันที่หมดอายุ :

28/11/2567
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวหน้า
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
บำรุงผิว
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่น หรือสเปรย์ (Spray)
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเนเบิล ยัวร์
ที่ตั้ง :
เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ซอย แจ้งวัฒนะ 19 ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2962-3223
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00012164000457441056018551C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้