รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
46-1-5900022
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
บ้านไร่พอเพียง
SUSTAINABLE FARM

ชื่อเครื่องสำอาง :

โดโตกุ สบู่แฮปปี้โซปบาร์
DOTOKU HAPPY SOAP BARS
วันที่อนุญาต :
11/10/2559

วันที่หมดอายุ :

10/10/2562
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวกาย
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
ทำความสะอาด
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
บ้านไร่พอเพียง
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
ที่ตั้ง :
เลขที่ 70/1 ถนน ถีนานนท์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043820757
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM0004615900022591607171C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้