ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6100042208
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
คาพีโอกุ
KAPIOKU

ชื่อเครื่องสำอาง :

คาพีโอกุ ไฮโดรไลเสท ไบร์ท ครีม
KAPIOKU HYDROLYSATE BRIGHT CREAM
วันที่อนุญาต :
5/9/2561

วันที่หมดอายุ :

4/9/2564
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
-
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 179/18-20 ถนน นาวงประชาพัฒนา แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2565-2985
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010161000422081058005851C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้