ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6200011353
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
ไดไท่ซู่
DAITISUD

ชื่อเครื่องสำอาง :

เฟิร์มมิ่ง รีแพร์ มาส์ก
FIRMING REPAIR MASK
วันที่อนุญาต :
14/3/2562

วันที่หมดอายุ :

13/3/2565
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
-
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท เครื่องสำอางไฟโบรอิน (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 77/14,77/15 หมู่ 19 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-1800248
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010162000113531060515551C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้