ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6200017482
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
โกมิโซ
GOMISO

ชื่อเครื่องสำอาง :

สบู่แอคเน่สติ๊กน้ำนมแพะผสมคาโมมายล์
GOAT MILK ACNE STICK WITH CHAMOMILE SOAP
วันที่อนุญาต :
26/4/2562

วันที่หมดอายุ :

25/4/2565
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
-
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท โกมิโซ จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 580/3 หมู่ 8/6 ตำบล ริมกก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010162000174825762000051C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้