ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6200021848
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกันที่มีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกันแต่ต่างกันที่สี/กลิ่น
ชื่อการค้า :
เลอค่า
LEQUA

ชื่อเครื่องสำอาง :

กลามัวร์ ฟาวน์เดชั่น ออล อิน วัน
GLAMOUR FOUNDATION ALL IN 1
วันที่อนุญาต :
30/5/2562

วันที่หมดอายุ :

29/5/2565
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
-
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท ทีเอ็นพีคอสเมซูติคอล จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 999/88 หมู่ 20 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (02) 382-5363
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
บริษัท ลี คว่า เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010162000218481060524583C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้