ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6300004063
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกันที่มีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกันแต่ต่างกันที่สี/กลิ่น
ชื่อการค้า :
วีวาลี
WEEWALEE

ชื่อเครื่องสำอาง :

อโล เจล
ALOE GEL
วันที่อนุญาต :
4/2/2563

วันที่หมดอายุ :

3/2/2566
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
-
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท ซายน์ เคมิคอล เทคโนโลยี จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 347 ซอย ครอกต้นโพธิ์ แขวง บางคอแหลม เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0813758875
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010163000040631061037207C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้