ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
ยกเลิก (21/6/2565)
สถานะสถานที่ :
ปิดกิจการ (21/6/2565)
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
11-1-6200032724
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
บอน เฟส แลป
BONFACELAB

ชื่อเครื่องสำอาง :

มอยส์เทนนิ่ง โซลูชั่น มาสก์ แพ็ค
MOISTENING SOLUTION MASK PACK
วันที่อนุญาต :
19/8/2562

วันที่หมดอายุ :

21/6/2565
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
-
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท รอยัล ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 67/12 หมู่ 3 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 08 9711 5555
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
บริษัท ไทย ซิลเวอร์ 168 จำกัด
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00011162000327241062041361C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้