ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
11-1-6300012061
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
เวก้า พลัส +
VEGA PLUS +

ชื่อเครื่องสำอาง :

แฮนด์ แซนิไทเซอร์ เจล
HAND SANITIZER GEL
วันที่อนุญาต :
13/3/2563

วันที่หมดอายุ :

12/3/2566
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
-
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท เวก้าเนเจอรัล จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 209/10 หมู่ 2 - ชั้น - - ซอย - ถนน - ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-004-1738
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00011163000120611058049881C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้