ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
อนุมัติ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
11-1-6400031712
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
เอ็นพี แคร์
NP CARE

ชื่อเครื่องสำอาง :

แอลกอฮอล์ แฮนด์ สเปรย์
ALCOHOL HAND SPRAY
วันที่อนุญาต :
20/8/2564

วันที่หมดอายุ :

19/8/2567
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวกาย
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 190 หมู่ 9 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-115-8235
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00011164000317121163000281C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้