ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
อนุมัติ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
12-1-6300003795
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
ดีเอ็มไอ คอสเมติกส์
DMI COSMETICS

ชื่อเครื่องสำอาง :

วอช มี
WASH ME
วันที่อนุญาต :
3/2/2563

วันที่หมดอายุ :

2/2/2569
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวกาย
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ซอย แจ้งวัฒนะ 19 ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2962-3223
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00012163000037951056018551C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้