ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
13-1-6200032579
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกันที่มีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกันแต่ต่างกันที่สี/กลิ่น
ชื่อการค้า :
ไมเนอร์ สกินส์
MINOR SKINS

ชื่อเครื่องสำอาง :

เอฟเวอรี่เดย์ ครีม บลัช
EVERYDAY CREAM BLUSH
วันที่อนุญาต :
18/8/2562

วันที่หมดอายุ :

17/8/2565
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
-
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท ทรานโซลูชั่นส์ อินโนเวทีฟ แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 10 ซอย รังสิต-นครนายก 52 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 083-294-9542
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
นางสาว มนัสยา สาช่อฟ้า
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00013162000325791061012653C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้