ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
50-1-5600308
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
รีแล็กซ์
RELAX

ชื่อเครื่องสำอาง :

รีแล็กซ์ ครีม
RELAX CREAM
วันที่อนุญาต :
3/9/2561

วันที่หมดอายุ :

2/9/2564
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
-
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 446 หมู่ 4 ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0 5302 2111
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM0005015600308561413641C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้