ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
อนุมัติ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
73-1-6200047135
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
น็อกซ์
NOX

ชื่อเครื่องสำอาง :

สเปรย์
SPRAY
วันที่อนุญาต :
25/11/2562

วันที่หมดอายุ :

24/11/2568
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวกาย
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
บำรุงผิว
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 78/9 หมู่ 3 ตำบล บ่อพลับ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0945192222
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
บริษัท ซีโน่ กรุ๊ป จำกัด
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00073162000471357362000251C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้