ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
อนุมัติ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
74-1-6400019500
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
ยูวีเอส
UVS

ชื่อเครื่องสำอาง :

เอพีเจน ซุปเปอร์ ซูตติ้ง ครีม
APIGEN SUPER SOOTHING CREAM
วันที่อนุญาต :
27/5/2564

วันที่หมดอายุ :

26/5/2570
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวหน้า
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
บำรุงผิว
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้ประกอบการ :
บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด
ที่ตั้งผู้ผลิต :
เลขที่ 17/11 หมู่ 2 ตำบล ชัยมงคล อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034845453
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
บริษัท ยูวี อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00074164000195001055000321C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้