ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดการจดแจ้ง

สถานะใบรับจดแจ้ง :
สิ้นอายุ
สถานะสถานที่ :
คงอยู่
เลขที่ใบรับจดแจ้ง :
10-1-6100010695
ประเภทการจดแจ้ง :
ผลิต
รูปแบบการจดแจ้ง :
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ชื่อการค้า :
เพอร์ฟูมเมอร์สเวิลด์
PERFUMERSWORLD

ชื่อเครื่องสำอาง :

ทัคซีโด
TUXEDO
วันที่อนุญาต :
12/3/2561

วันที่หมดอายุ :

11/3/2564
รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ :
ใช้แล้วไม่ล้างออก
บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ :
ผิวกาย
วัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ :
น้ำหอม
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ :
-
ชื่อผู้รับจ้างผลิต :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์ฟูมเมอร์สเวิลด์
ชื่อผู้ว่าจ้างผลิต :
ที่ตั้ง :
เลขที่ 5 ซอย วิภาวดีรังสิต 33 แยก 6 แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10201 โทรศัพท์ 0-2998-0080
ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตต่างประเทศ :
-
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1CM00010161000106951054011141C
ลำดับ
รายการแนบท้าย รายการ ดังนี้