ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา

เลขทะเบียนตำรับยา :
1A 250/31
วันที่อนุมัติ :
24 กุมภาพันธ์ 2531
ชื่อทางการค้า(TH) :
ฟาร์เรนไซม์
ชื่อทางการค้า(EN) :
PHARENZYME
หมวดยา :
ยาเม็ด
รูปแบบยา :
ENTERIC FILM COATED TABLET
ประเภทของยา :
ยาใช้ภายใน
ชนิดของยาควบคุมตามกฏหมาย :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย) 1 tablet
1. SERRATIO PEPTIDASE       ปริมาณ/หน่วย  5 MG. (10,000 UNITS)
ข้อมูลยาสัตว์ :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ระยะหยุดยา :

ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด
ชื่อสถานที่ :
บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด
ที่ตั้ง :
บ้านเลขที่13 ซอยนาคนิวาส 45 ถนนนาคนิวาส หมู่ ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230โทร.0 2539 0101-2,0 2539 0101-2
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice :
U1DR1A1022310025011C
รายละเอียดผู้ผลิตต่างประเทศ :
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต -
ชื่อเมือง -
ชื่อประเทศ -
หน้าที่ -
ชื่อผู้แทนจำหน่าย :
-
สถานะทะเบียน :
ยกเลิก(18 กันยายน 2561)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ :
ผู้ประกอบการขอยกเลิกตำรับ
วันที่ยกเลิก :
18 กันยายน 2561