ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 728/31
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
1 มกราคม 2523
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2567
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
SERRA
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ENTERIC FILM COAT
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet.
1. SERRATIO PEPTIDASE       ปริมาณ/หน่วย  5 mg.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 2/2533
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 15 ซอย อ่อนนุช 17แยก 15 ถนน สุขุมวิท 77 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250โทร. 0 2717 9267-9
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022310072811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(19 กันยายน 2531)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
เอกสารไม่ถูกต้อง
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
19 กันยายน 2531
ข้อมูล ณ วันที่ [As date] :
19/9/2561