ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 152/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
9 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
8 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ไตรโนโลน ชนิดป้ายปาก
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
TRINOLONE ORAL PASTE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาขี้ผึ้ง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ORAL PASTE
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้เสริมการรักษาเพื่อบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในช่องปากหรือเนื้อเยื่ออ่อนที่เป็นแผล (ulcerative lesions)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 gram
1. TRIAMCINOLONE ACETONIDE       ปริมาณ/หน่วย  1 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยา triamcinolone หรือมีภูมิไวเกินต่อยาและส่วนประกอบอื่นของยานี้
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 132/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 165 ถนน พหลโยธิน หมู่ 5 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170โทร. 0 3527 1777
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630015211C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
14 ตุลาคม 2563 13:53:42
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:35:39