ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 153/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
31 สิงหาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
30 สิงหาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เพร็ปสกิน อควา
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PREPSKIN AQUA
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CUTANEOUS SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายนอก
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
PREPSKIN AQUA เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อใช้สำหรับ, - ทำความสะอาดมือแพทย์และทีมแพทย์ก่อนทำการผ่าตัด หรือสัมผัสผู้ป่วย, - ทำความสะอาดผิวหนังผู้ป่วยบริเวณที่เตรียมผ่าตัด และบริเวณที่วางท่อสายสวนต่างๆ, - ทำความสะอาดมือ ป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. CHLORHEXIDINE GLUCONATE SOLUTION 20 % W/V       ปริมาณ/หน่วย  100 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 2/2559
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
สหแพทย์เภสัช
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 30/333 หมู่ 1 ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000โทร. 0 2024 8635,0 2024 8639
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630015311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 กันยายน 2563 10:11:57
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 20:5:6