ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 156/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
18 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
17 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชโลเคน วิสคัส โซลูชัน
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CHALOCAINE VISCOUS SOLUTION
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
OROMUCOSAL SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ชโลเคน วิสคัส โซลูชัน ใช้เป็นยาชาสำหรับทาเฉพาะที่เพื่อ - บรรเทาอาการระคายเคืองหรือการอักเสบของเยื่อเมือกภายในปากและคอหอย - ลดอาการระคายเคืองระหว่างการตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) และการตรวจทางทันตกรรม
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ml
1. LIDOCAINE HYDROCHLORIDE       ปริมาณ/หน่วย  20.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาชาในกลุ่ม amide หรือแพ้ส่วนประกอบอื่น ๆ ของยานี้ - ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้สาร Methyl และ/ หรือ Propyl parahydroxybenzoate (methyl-/propyl paraben) หรือเมตาบอไลต์ของสารนี้ (PABA)
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 103/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างหุ้นส่วน แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 602 ซอย พานิชอนันต์ ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110โทร. 0 2392 4082
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630015611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ ฟาร์มา
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 กันยายน 2563 11:42:36
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 20:0:3