ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 166/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
15 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
14 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ไซโฟโปร
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ZYFOPRO
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และแกรมลบหลายชนิด - โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ หู ตา จมูกและคอ - โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ปาก ฟัน ขากรรไกร ท่อน้ำดี และป้องกันการติดเชื้อ ในลำไส้ สำหรับผู้ป่วยในระหว่างการรักษาด้วย ยากดภูมิคุ้มกัน - โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ-อวัยวะสืบพันธุ์ ไต และ /หรือท่อทางเดินปัสสาวะและโรคติดเชื้อทางสูติ-นรีเวช - โรคติดเฃื้อของกระดูกและข้อต่อ - โรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น แผลติดเชื้อ,โรคติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อน,โลหิตเป็นพิษ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, เยื่อบุช่องท้องอักเสบ โรคติดเชื้อหรือการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันลดลง (มีเม็ดเลือดขากน้อยกว่าปกติ)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/2 1 หน่วย คือ 1 TABLET
1. CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  582.250 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2554
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
โมเดิร์น ฟาร์มา
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 197/1 หมู่ 1 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ปากคลองบางปลากด เขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 โทร.0 2425 1126
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630016611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
28 กันยายน 2565 20:20:13
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:36:26