ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 174/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
6 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
5 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เอ็ม-พิไซด์
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
M-PIZIDE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Gipizide มีข้อบ่งใช้ร่วมในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ่โดยใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายซึ่งจะทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้ดีขึ้น
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. GLIPIZIDE       ปริมาณ/หน่วย  5 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ผู้ที่มีภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน (Diabetic ketoacidosis) ที่มีหรือไม่มีภาวะหมดสติ (coma) ให้รักษาด้วยอินซูลินแทน ผู้ที่มีภาวะภูมิไวเกินต่อยาที่มี ซัลโฟนามายด์ (sulfonamides) เป็นส่วนประกอบ ผู้ที่มีภาวะภูมิไวเกินต่อยา Glipizide หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในยา ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ให้รักษาด้วยอินซูลินแทน
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 15/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 41 ถนน สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270โทร. 02-394-2141
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630017411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
31 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 พฤศจิกายน 2566 19:14:20
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:28:3