ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 176/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
30 กันยายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
29 กันยายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ฮาล็อกซ์ 1
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
HALOX 1
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้รักษาผู้ป่วยโรคจิตเภททั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมทั้งผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหลงผิด ประสาทหลอน สับสน ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากโรคพิษสุราเรื้อรัง และใช้ในเด็กที่มีพฤติกรรมผิดปกติ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. HALOPERIDOL       ปริมาณ/หน่วย  1 mg.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 2/2559
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
สหแพทย์เภสัช
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 30/333 หมู่ 1 ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000โทร. 0 2024 8635,0 2024 8639
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630017611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรสาคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
1 ตุลาคม 2563 9:1:50
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:9:29