ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 184/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
13 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
แมคโซทิน
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
MAXOTIN
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1. รักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย - โรติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ - โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะรวมทั้งโรคหนองใน (uncomplicated) - โรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน - โรคติดเชื้อของกระดูกและข้อต่อ - โรคติดเชื้อทางสูติ-นารีเวช - การติดเชื้ออื่นๆ เช่น เยื่อบุช่องท้องอักเสบ โลหิตเป็นพิษ เยื่อบุหัวใจอักเสบ 2. การป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 VIAL
1. CEFOXITIN SODIUM STERILE       ปริมาณ/หน่วย  1.111 G
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 5/2559
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ยูโทเปี้ยน
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 249 หมู่ 1 ตำบล โคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี 25190โทร. -
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630018411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อเมือง ปราจีนบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อเมือง ปราจีนบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อเมือง ปราจีนบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อเมือง ปราจีนบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
14 ตุลาคม 2563 14:34:31
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 17:58:44