ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 186/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
19 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
18 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
บาโนซินอรัล
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
BANOCINORAL
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาขี้ผึ้ง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
OROMUCOSAL PASTE
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้บรรเทาอาการอักเสบ และอาการปวดของแผลที่เยื่อบุช่องปาก
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. TRIAMCINOLONE ACETONIDE       ปริมาณ/หน่วย  0.1 G
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 8/2555
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 16/17 หมู่ 4 ถนน บ้านหว้า-ภาชี แขวง อุทัย เขตอุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร.0 3535 6653-7,0 2248 5371-2
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630018611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง พระนครศรีอยุธยา
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
7 พฤษภาคม 2564 16:58:30
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:45:27