ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 187/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
19 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
18 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ฟาดีน
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
FADINE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- โรคแผลในลำไส้ส่วนต้น (Guodenol ulcer) - โรคแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer) - การไหลย้อนกลับของกรดทำให้หลอดอาหารอักเสบ (Reflux oesophogitis) - พยาธิสภาพที่มีการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป (เช่น Zollinger ellison syndrome) - การป้องกันการกลับคืนของโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ (Maintenance therapy in the prevention of ulcer recurrence)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 TABLET
1. FAMOTIDINE       ปริมาณ/หน่วย  20.0000 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 87/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 625 ซอย 7 เอ นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ถนน สุขุมวิท แขวง แพรกษา เขตเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280 โทร.0 2324 0775-7
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630018711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
25 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
30 สิงหาคม 2566 0:32:7
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 17:21:39