ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 189/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
28 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
27 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เฮอร์พีเมด-400
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
HERPEMED-400
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- ใช้รักษาโรคเริม (herpes simplex infections) ทั้งที่ผิวหนังและเยื่อเมือก ซึ่งรวมถึงโรคเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ (genital herpes) ทั้งที่เป็นครั้งแรกและที่กลับเป็นซ้ำอีก - ใช้ยับยั้งหรือป้องกันโรคเริมที่กลับมาเป็นซ้ำอีกในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันปกติ - ใช้ป้องกันการเกิดโรคเริมในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง - ใช้รักษาโรคอีสุกอีใส (Varicella infections, Chicken-pox), และโรคงูสวัด (Herpes zoster infections, Shingles) การรักษางูสวัดในระยะเริ่มแรกให้ผลดี โดยบรรเทาความเจ็บปวด และสามารถลดอุบัติการณ์ของ post-herpetic neuralgia
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. ACICLOVIR       ปริมาณ/หน่วย  400.0000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ผู้ที่แพ้ยา Aciclovir. Valaciclovir หรือส่วนประกอบอื่นในตำรับ
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 5/2558
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
มิลลิเมด (สาขา)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 174 หมู่ 8 ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย 57210โทร. 0 5317 1040
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630018911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา)
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา)
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา)
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา)
ชื่อเมือง เชียงราย
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก(18 กรกฎาคม 2565)
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ถูก Transfer ทะเบียน
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
18 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
29 ตุลาคม 2563 14:23:13
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 18:43:15