ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 198/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
27 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
26 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
แคลเซี่ยม กลูโคเนต
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CALCIUM GLUCONATE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
SOLUTION FOR INJECTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- บำรุงกระดูก รักษาโรคกระดูกอ่อน - บำบัดอาการเป็นตะคริว เนื่องจากขาดธาตุแคลเซี่ยม - บำบัดอาการผื่นคัน - บำรุงสตรีมีครรภ์ และในระยะให้นมบุตร - ป้องกันและรักษาโรคซึ่งขาดแคลเซี่ยม
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. CALCIUM GLUCONATE       ปริมาณ/หน่วย  1.0 GM
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 18/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ยูโทเปี้ยน
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 602 ซอย ท่านผู้หญิง ถนน เทพารักษ์ หมู่ 3 ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270โทร. 0 2394 1703
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630019811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
23 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
30 สิงหาคม 2566 19:32:59
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 19:2:54