ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 213/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
12 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
11 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ไพซีตอล ยาเม็ดเคี้ยวสำหรับเด็ก
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
PYCETOL CHILDREN ' S CHEWABLE TABLETS
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CHEWABLE TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. PARACETAMOL       ปริมาณ/หน่วย  80.00 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ : -

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 92/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 922 ซอย สุขุมวิท 50 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.0 2331 1962, 0 2331 1958
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630021311C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
31 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
12 กันยายน 2566 20:18:35
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:53:18