ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 216/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 พฤศจิกายน 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 พฤศจิกายน 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
คีโต-ฟูมา
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
KETO-FUMA
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้ป้องกันอาการหอบในโรคหอบหืด อาการหอบหืดที่พบในไข้ละอองฟาง ใช้รักษา - อาการแพ้ในระบบต่างๆ - ช่องจมูกอักเสบจากการแพ้ - ผื่นผิวหนังจากการแพ้แต่ไม่ได้ผลในการบรรเทาอาการหอบหืดขณะ กำลังหอบหืดอยู่
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. KETOTIFEN HYDROGEN FUMARATE       ปริมาณ/หน่วย  1 mg.
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2532
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 52 ซอย ท่าข้าม 14 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150โทร. 0 2415 6739
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022630021611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
ยกเลิก 2 ปี(2564-2565)
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
30 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
5 กันยายน 2566 18:56:34
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:49:54