ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 15139/63
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 ตุลาคม 2563
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 ตุลาคม 2570
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
แอร์-เอ็กซ์ ชนิดหยด
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
AIR-X DROPS
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ORAL DROPS, SUSPENSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
-
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. SIMETHICONE EMULSION 30%       ปริมาณ/หน่วย  133.38 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 3/2547
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 76 ถนน ศาลายา-บางภาษี หมู่ 10 ตำบล นราภิรมย์ อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม 73130โทร. 0 2910 0950-60
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022631513911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผู้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
8 ตุลาคม 2563 13:56:47
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
21 กุมภาพันธ์ 2567 20:1:29