ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 34/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
3 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
2 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
มิวโคติก ไลท์ 100
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
MUCOTIC LITE 100
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ORAL POWDER
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
มิวโคติก ไลท์ 100 ใช้เป็นยาเสริมการรักษา ช่วยละลายเสมหะ ช่วยลดความหนืดของสารคัดหลั่งของทางเดินหายใจที่เกิดจากภาวะผิดปกติของทางเดินหายใจ เช่น อาการไอมีเสมหะ อาการหลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง และภาวะทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารคัดหลั่งมากเกินไป
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. ACETYLCYSTEINE       ปริมาณ/หน่วย  100.00 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 11/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บี.เอ็ล.ฮั้ว
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 4 ซอย สิทธิเกษม ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600โทร. 0 2437 0154 - 5
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022640003411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
4 มีนาคม 2564 16:26:57
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:8:44