ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 46/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
2 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
1 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เคน พีไอพี 10% สเปรย์
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CAINE PIP 10% SPRAY
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาน้ำใส
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
OROMUCOSAL SPRAY AND CUTANEOUS SPRAY, SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
1. ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่สำหรับสเปรย์ผิวหนังบริเวณที่มีอาการคันและปวดเนื่องจากไฟไหม้ชั้นต้น หรืออาการทางผิวหนังซึ่งเกิดจากโรค เช่น อีสุกอีใส, 2. ใช้เป็นยาชาสำหรับบริเวณเยื่อเมือก ได้แก่ ช่องปากและคอหอย
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. LIDOCAINE       ปริมาณ/หน่วย  10.00000000 gram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 4/2551
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 21/6 หมู่ 3 ตำบล คลองพระอุดม อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120โทร. 0 2501 7999
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022640004611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
ชื่อเมือง นนทบุรี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
3 มีนาคม 2564 10:17:33
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:32:0