ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 60/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
8 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
7 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
แอมพิลลิน แคปซูล
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
AMPILLIN CAPSULES
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
รักษาโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่เกิดจากเชื้อที่ถูกทำลายได้โดยยา Ampicillin เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ทอนซิลอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ หูส่วนกลางอักเสบ โรคติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ และหนองใน โรคติดเชื้อของผิวหนังและเยื่อบุอ่อน เช่น แผลติดเชื้อ ตุ่มหนองบนผิวหนังโรคติดเชื้อของกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น เยื่อบุลำไส้อักเสบ บิด แบซิลลารี่
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. AMPICILLIN TRIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  -
       eq.to   1.1. AMPICILLIN ANHYDROUS       ปริมาณ/หน่วย  250 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 จ. 9/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
พี.พี.แลบอราตอรี่ส์
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 31 ถนน รังสิต-นครนายก หมู่ 1 ตำบล รังสิต อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110โทร. 0 2577 1016-7,0 2577 1799
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022640006011C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด
ชื่อเมือง ปทุมธานี
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
9 มีนาคม 2564 10:28:13
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 8:54:19