ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 68/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
22 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
21 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
บีคาโซน-50
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
BECASONE-50
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแขวนตะกอน
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
NASAL SPRAY, SUSPENSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้เฉพาะที่
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
เป็นยาสำหรับพ่นจมูกซึ่งมีส่วนผสมของสารคอร์ติโคสเตียรอยด์ Beclomethasone dipropionate ใช้เฉพาะที่สำหรับเยื่อบุจมูกอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้ (Seasonal and perennial allergic rhinitis) และเยื่อบุจมูกอักเสบที่ไม่มีการติดเชื้อหรือแพ้ (Vasomotor rhinitis)
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 0.1 milliliter
1. BECLOMETASONE DIPROPIONATE       ปริมาณ/หน่วย  0.5 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยา Beclomethasone dipropionate หรือแพ้ส่วนประกอบใด ๆ ของยาตำรับนี้
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 142/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 222 ซอย อ่อนนุช 46 ถนน สุขุมวิท แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250โทร. 0 2322 8175-6
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022640006811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
30 มีนาคม 2564 12:33:16
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:24:1