ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 74/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
24 มีนาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
23 มีนาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CIPROCIN
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
FILM-COATED TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อที่ไวต่อซิโปวีฟล็อกซาซิน ได้แก่ -โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ -โรคติดเชื้อของ หู คอ จมูก -โรคติดเชื้อของปาก ฟันและขากรรไกร -โรคติดเชื้อที่ไตและ /หรือท่อทางเดินปัสสาวะ -โรคติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์รวมถึงโกโนเรีย -โรคติดเชื้อของทางเดินอาหาร -โรคติดเชื้อองท่อน้ำดี -โรคติดเชื้อของกระดูกและข้อต่อ -โรคติดเชื้อทางสูตินารีเวช -แผลติดเชื้อและโรคติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อน -โลหิตเป็นพิษ -โรคติดเชื้อที่ตา -เยื่อหุ้มสมองอักเสบ -เยื่อบุช่องท้องอักเสบ -โรคติดเชื้อหรือการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันลดลง เช่น อยู่ในระหว่างการรักษาด้วย Immunosuppressamt หรือโลหิตมีเม็ดเลือดขาวน้อย กว่าปกติ -ป้องกันการติดเชื้อทางลำไส้ในผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วย immuno sup pressant
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ
1. CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  0
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 128/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบล บางพลีน้อย อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560โทร. 0 2707 1253
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022640007411C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
24 มีนาคม 2564 15:52:10
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 กุมภาพันธ์ 2567 9:51:58