ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 105/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
19 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
18 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โคอะมอกซ์ 250 ออเรนจ์
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
COAMOX 250 ORANGE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR ORAL SUSPENSION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
โคอะมอกซ์ 250 ออเรนจ์ เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างมีข้อบ่งใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นทั่วไปซึ่งไวต่อยานี้ - การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน เช่น การติดเชื้อที่หู คอ จมูก และหูชั้นกลางอักเสบ - การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรังที่มีการกำเริบอย่างเฉียบพลัน ปอดบวมชนิดที่เกิดขึ้นในหลอดลมและกลีบปอด - การติดเชื้อของทางเดินอาหาร เช่น ไข้ไทฟอยด์ และพาราไทฟอยด์ - การติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์-ทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ ไตและกรวยไตอักเสบ สตรีมีครรภ์ที่พบแบคทีเรียในปัสสาวะ การติดเชื้อหลังแท้ง และการติดเชื้อหลังคลอด - การติดเชื้ออื่นๆ รวมถึง Borreliosis (Borrelia burgdorferi โรคลัยม์ (Lyme disease) - การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน - การติดเชื้อของทางเดินน้ำดี - การติดเชื้อของกระดูก - การติดเชื้อของกระดูกเชิงกราน - หนองใน (เชื้อสายพันธุ์ที่ไม่ผลิตเอนไซม์ penicillinase) - การติดเชื้อในกระแสเลือด - เยื่อบุหัวใจอักเสบ - เยื่อหุ้มสมองอักเสบ - เยื่อบุช่องท้องอักเสบ - ฟันอักเสบเป็นหนอง (ร่วมกับการรักษาโดยการผ่าตัด) - การติดเชื้อ Helicobacter pylori สำหรับแผลในทางเดินอาหาร (ลำไส้เล็กส่วนต้น และกระเพาะอาหาร) - การติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อบุหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อันเนื่องมาจากเชื้อที่ไวต่อยา ควรเริ่มต้นการรักษาด้วยการให้ยาทางหลอดเลือดในขนาดสูง และอาจต้องให้ร่วมกับยาต้านจุลชีพอื่นที่เหมาะสม - การป้องกันเยื่อบุหัวใจอักเสบ: โคอะมอกซ์ 250 ออเรนจ์ อาจใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด ที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการ เช่น ถอนฟัน และในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเยื่อบุหัวใจอักเสบ - การไวของเชื้อต่อยาจะแปรผันตามภูมิประเทศและเวลา ข้อมูลของเชื้อที่ไวต่อยาควรพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลของท้องถิ่น (ถ้ามี) ควรสุ่มตัวอย่างของเชื้อ และทำการทดสอบการไวของเชื้อหากจำเป็น
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 5 milliliter
1. AMOXICILLIN TRIHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  292.40 milligram
       eq.to   1.1. AMOXICILLIN       ปริมาณ/หน่วย  250.00 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2529
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน)
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 1 ซอย คู้บอน 11 ถนน คู้บอน แขวง รามอินทรา เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230โทร. 0 2943 0935-7
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022640010511C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
20 พฤษภาคม 2564 11:18:12
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 13:45:14