ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 126/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
17 พฤษภาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
16 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
แคลวิ่น แคร์
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
CALVIN KARE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR ORAL SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
สำหรับเสริมแคลเซียมในสตรีให้นมบุตร สตรีมีครรภ์หรือป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ สตรีวัยหมดประจำเดือนและเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงในบุคคลทั่วไปที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 ซอง
1. CALCIUM CARBONATE       ปริมาณ/หน่วย  500.000 milligram
       eq.to   1.1. CALCIUM       ปริมาณ/หน่วย  200.000 mg
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 87/2526
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
ไบโอแลป
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 625 ซอย 7 เอ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน สุขุมวิท หมู่ 4 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280โทร. 0 2324 0775-7
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022640012611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ชื่อเมือง สมุทรปราการ
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด จำกัด
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
17 พฤษภาคม 2564 16:46:44
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:34:53