ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 128/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
1 มิถุนายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
31 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
เอฟเฟอร์สตาร์
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
EFFERSTAR
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ANTICOAGULANT AND PRESERVATIVE SOLUTION FOR BLOOD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
มะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Malignant Pleural Mesothelioma) อะลิมตาใช้ร่วมกับ Cisplatin ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดออกไปได้ (unresectable malignant pleural mesothelioma) โดยผู้ป่วยไม่เคยได้รับเคมีบำบัดมาก่อน มะเร็งปอด ชนิด non-small cell lung cancer อะลิมตาใช้ร่วมกับcisplatin โดยเป็น first line treatment ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer ในระยะลุกลามเฉพาะที่ หรือ ระยะแพร่กระจาย ยกเว้นมะเร็งปอดชนิดที่เซล์ลส่วนใหญ่เป็นแบบ squamous cell อะลิมตาใช้เป็นยาเดี่ยวในการคงระดับการรักษาต่อเนื่อง ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancerในระยะ ลุกลามเฉพาะที่ หรือ ระยะแพร่กระจาย ยกเว้นมะเร็งปอดที่เซลล์ส่วนใหญ่เป็นแบบ squamous cell ในผู้ป่วยที่ อาการของโรคไม่ได้ก้าวหน้า ภายหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดกลุ่ม Platinum อะลิมตาใช้เป็นยาเดี่ยวโดยเป็น second line treatment ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด non-small celllung cancer ในระยะลุกลามเฉพาะที่ หรือ ระยะแพร่กระจาย ยกเว้นมะเร็งปอดที่เซลล์ส่วนใหญ่เป็นแบบ squamous cell
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. ETILEFRINE HCL       ปริมาณ/หน่วย  5 MG
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 3/2560
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 18/5 ถนน เพชรเกษม หมู่ 1 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110 โทร. 0 2420 3887-8, 0 2429 7091-4
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022640012811C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
24 มิถุนายน 2564 14:9:37
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 15:21:4