ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 129/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
1 มิถุนายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
31 พฤษภาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ฟาสเลกซ์ - 500 แคปซูล
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
FASLEX - 500 CAPSULE
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาแคปซูล
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
CAPSULE, HARD
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาอันตราย
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ และการติดเชื้อบริเวณ ผิวหนังที่เกิดจากเชื้อที่ไวต่อยานี้
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 capsule
1. CEPHALEXIN MONOHYDRATE       ปริมาณ/หน่วย  -
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 3/2560
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 18/5 ถนน เพชรเกษม หมู่ 1 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110 โทร. 0 2420 3887-8, 0 2429 7091-4
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022640012911C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
ชื่อเมือง นครปฐม
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
-
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
24 มิถุนายน 2564 14:14:33
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:31:33