ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 15116/64
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
14 มิถุนายน 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
13 มิถุนายน 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
ฟลูซิล-3
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
FLUCIL-3
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาผง
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
POWDER FOR ORAL SOLUTION
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
Acetylcysteine ใช้เป็นยาละลายเสมหะ เพื่อช่วยเสริมการรักษาในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหลอดลมและปอดทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดบวม หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบจากการเป็นหอบหืดเรื้อรัง วัณโรค โรคหลอดลมโป่งพอง การจับตัว กันของ amyloid ในปอด รวมทั้งภาวะที่ปอดของทารกแรกคลอดไม่ขยาย เนื่องจากมีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ ภาวะแทรกซ้อน ที่ปอดของโรคซีสติกไฟโบรซีส ภาวะแทรกซ้อนที่ปอดบริเวณทรวงอกและการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด และภาวะหลังจากการบาด เจ็บที่ทรวงอก
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 3.0 gram
1. ACETYLCYSTEINE       ปริมาณ/หน่วย  100 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 1/2532
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 52 ซอย ท่าข้าม 14 หมู่ แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.0 2415 6739
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1022641511611C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต บริษัท มาซา แลบ จำกัด
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 กันยายน 2564 2:18:31
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:17:37